.
  Uchwały
 
UCHWAŁY ODDZIAŁU BRZEG DOLNY 


Uchwały podjęte na zebraniu delegatów 24.02.2019 r.

Uchwała Nr 1/2019 - Wniosek uchwała Nr 1
O udzielenie absolutorium dla zarządu Oddziału za 2018 rok.
Za przyjęciem uchwały głosowało 31 delegatów przeciw 0 delegatów, wstrzymał się  1   delegat.  ( Uchwała prawomocna)

Uchwała Nr 2/2019
- Wniosek uchwała Nr 2
Aby zysk ze sprzedaży obrączek rodowych i gumowych za 2018 rok przekazać na cele statutowe.
Za przyjęciem uchwały głosowało 27 delegatów przeciw 0 delegatów, wstrzymało się  0   delegatów.  ( Uchwała prawomocna)

Uchwała Nr 3/2019 - Wniosek uchwała Nr 3
Aby zysk za 2018 rok przekazać na cele statutowe.            
Za przyjęciem uchwały głosowało 27 delegatów przeciw 0 delegatów, wstrzymało się  0   delegatów.   ( Uchwała prawomocna)

Uchwała Nr 4/2019 - Wniosek uchwała Nr 4
Aby przy wkładaniu gołębi na loty mieszać klatki w kabinie i przyczepie, przydzielić sekcjom co 4 rząd. sekcje wkładają na dwie strony w przypadku postoju przyczepy w danej sekcji.
Za przyjęciem uchwały głosowało 26 delegatów przeciw 0 delegatów, wstrzymał się  1   delegat.  ( Uchwała prawomocna)

Uchwała Nr 5/2019 - Wniosek uchwała Nr 5
Aby od sezonu 2019 roku wszystkie loty gołębi młodych odbywały się w niedziele, a koszowanie w soboty.
Za przyjęciem uchwały głosowało 27 delegatów przeciw 0 delegatów, wstrzymało się  0   delegatów.  ( Uchwała prawomocna)

Uchwała Nr 6/2019 - Wniosek uchwała Nr 8
Aby w rywalizacji lotowej utworzyć kategorię liga z"50" spisu, w lotach krótkich serię 7 gołębi, w lotach średnich serię 6 gołębi, w lotach długich serie 5 gołębi. Pozostawiając jednocześnie rywalizacje w w krótkim i długim dystansie.
Za przyjęciem uchwały głosowało 26 delegatów przeciw 0 delegatów, wstrzymało się  0   delegatów.  ( Uchwała prawomocna)

Uchwała Nr 7/2019 - Wniosek uchwała Nr 10
Aby podzielić opłatę lotową na gołębie dorosłe i młode.
Za przyjęciem uchwały głosowało 23 delegatów przeciw 1 delegat, wstrzymało się  2   delegatów.  ( Uchwała prawomocna)

Uchwała Nr 8/2019 - Wniosek uchwała Nr 14
O odwołanie uchwały Nr 2/2017 dotyczącej lotów z kierunku zachodniego. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 27 delegatów przeciw 0 delegatów, wstrzymał się  1   delegat. ( Uchwała prawomocna)

Uchwała Nr 9/2019 - Wniosek uchwała Nr 15
Aby od 2019 roku do końca kadencji Zarządu, loty gołębi dorosłych i młodych odbywały się w kierunku po lini Brzeg Dolny - Holten ( ze wskazaniem miejscowosci ) Gołebie dorosłe : Łęknica,Vetschau, Burg, Minden, Holten. Gołębie młode : Łęknica, Vetschau, Jensen, Desen. Odstępstwem może być brak zgody na wypuszczanie w tych miejscowościach lub brak kilometrażu u hodowców.  
Za przyjęciem uchwały głosowało 27 delegatów przeciw 0 delegatów, wstrzymał się  1   delegat. ( Uchwała prawomocna)Uchwały podjęte na zebraniu delegatów 25.02.2018 r.

Uchwała Nr 1/2018 - Wniosek uchwała Nr 1
O udzieleniem absolutorium dla Zarządu oddziału za 2017 r.
W wyniku głosowania za udzieleniem absolutorium głosowało 18 delegatów, przeciw 0 delegatów, wstrzymało się 0 delegatów.  ( Uchwała prawomocna )

Uchwała Nr 2/2018 - Wniosek uchwała Nr 2
Aby zysk za 2017 rok przekazać na cele statutowe.
Za przyjęciem uchwały głosowało 18 delegatów przeciw 0 delegatów, wstrzymało się  0   delegatów.  ( Uchwała prawomocna)

Uchwała Nr 3/2018 - Wniosek uchwała Nr 3
Aby zysk ze sprzedaży obrączek rodowych i gumowych za 2017 rok przekazać na cele statutowe.            
Za przyjęciem uchwały głosowało 18 delegatów przeciw 0 delegatów, wstrzymało się  0   delegatów.   ( Uchwała prawomocna)

Uchwała Nr 4/2018 - Wniosek uchwała Nr 4
Jeżeli nie będzie lotów dublowanych, to do Mistrzostw Oddziału zaliczać serie 7 gołębi do 400 km, 6 gołębi do 600 km, 5 gołębi powyżej 700 km pierwszych gołębi z lotu..
Za przyjęciem uchwały głosowało 18 delegatów przeciw 0 delegatów, wstrzymało się  0   delegatów.  ( Uchwała prawomocna)

Uchwała Nr 5/2018 - Wniosek uchwała Nr 5
Do mistrzostw oddziału pozostawić rywalizację tylko w krótkim i długim dystansie, z uwagi na powtarzające się loty z krótkiego i średniego dystansu.
Za przyjęciem uchwały głosowało 2 delegatów przeciw 1 delegat, wstrzymało się  15   delegatów.  ( Uchwała prawomocna)

Uchwała Nr 6/2018 - Wniosek uchwała Nr 6
Aby zakupić samochód lub cały zestaw transportowy do całkowitej masy 7,5 tony w celu uniknięcia opłat autostradowych w Niemczech. Do realizacji w nadchodzącym czasie.
Za przyjęciem uchwały głosowało 18 delegatów przeciw 0 delegatów, wstrzymało się  0   delegatów.  ( Uchwała prawomocna)

Uchwała Nr 7/2018 - Wniosek uchwała Nr 7
Aby zaciągnąć pożyczkę z Okręgu Wrocław i Zarządu Głównego na ewentualny zakup zestawu do przewozu gołębi i koszy zapasowych.
Za przyjęciem uchwały głosowało 18 delegatów przeciw 0 delegatów, wstrzymało się  0   delegatów.  ( Uchwała prawomocna)

Uchwała Nr 8/2018 - Wniosek uchwała Nr 8
O dotację na remont świetlicy oddziałowej, tj. zakup płytek podłogowych w kwocie 2100 złotych w miarę możliwości finansowych oddziału.
Za przyjęciem uchwały głosowało 10 delegatów przeciw 0 delegatów, wstrzymało się  8   delegatów. ( Uchwała prawomocna)

Uchwały podjęte na zebraniu delegatów 19.02.2017 r.

 

Uchwała Nr 1/2017 - Wniosek uchwała Nr 1
O udzieleniem absolutorium dla Zarządu oddziału za 2016 r.
W wyniku głosowania za udzieleniem absolutorium głosowało 20 delegatów, przeciw 1 delegat, wstrzymał się 1 delegat. 
( Uchwała prawomocna )

Uchwała Nr 2/2017 - Wniosek uchwała Nr 2
Aby loty gołębi dorosłych i młodych co najmniej do wyboru nowych władz oddziału odbywały się orientacyjnie z kierunku zachodniego co spowoduje zmniejszenie odległości miedzy hodowcami oddziału.    
Za przyjęciem uchwały głosowało 19 delegatów przeciw 1 delegatów, wstrzymał się  1   delegat.              
( Uchwała prawomocna)

Uchwała Nr 3/2017 - Wniosek uchwała Nr 3                                                                                                    
Zmienić nazwę sekcji „Lubiąż” na „Juszczyn”.

Za przyjęciem uchwały głosowało 22 delegatów przeciw 0 delegatów, wstrzymało się  0   delegatów.          
( Uchwała prawomocna)

Uchwała Nr 4/2017 - Wniosek uchwała Nr 4
Aby zamiast ligi z całości i z 50-tki wprowadzić nowe współzawodnictwo za :
Krótki dystans – loty od 100 do 400 km
Średni dystans – loty od 300 do 500 km
Daleki  dystans – loty powyżej 500 km

Za przyjęciem uchwały głosowało 20 delegatów przeciw 0 delegatów, wstrzymało się  2   delegatów.

( Uchwała prawomocna)

Uchwała Nr 5/2017 - Wniosek uchwała Nr 5
Aby anulować wniosek uchwałę nr 19 z dnia 2802.2016 r. o ustalaniu różnych miejscowości wypuszczania gołębi młodych. Aby zarząd oddziału ustalał miejscowości wypuszczenia gołębi co leży w jego kompetencji.                                      
Za przyjęciem uchwały głosowało 18 delegatów przeciw 0 delegatów, wstrzymało się  4   delegatów.        
( Uchwała prawomocna)

Uchwała Nr 6/2017 - Wniosek uchwała Nr 6
Aby zysk ze sprzedaży obrączek rodowych i gumowych za 2016 rok przekazać na cele statutowe.            
Za przyjęciem uchwały głosowało 21 delegatów przeciw 0 delegatów, wstrzymał się  1   delegat.                  
( Uchwała prawomocna)

Uchwała Nr 7/2017 - Wniosek uchwała Nr 7
Aby zysk za 2016 rok przekazać na cele statutowe.
Za przyjęciem uchwały głosowało 22 delegatów przeciw 0 delegatów, wstrzymało się  0   delegatów.          
( Uchwała prawomocna)

Uchwała Nr 8/2017 - Wniosek uchwała Nr 11
Aby do współzawodnictwa z ostatniego lotu (dublowanego) zaliczyć serie 5 pierwszych gołębi z lotu 300 km i 3 pierwsze gołębie z lotu powyżej 700 km.

Za przyjęciem uchwały głosowało 22 delegatów przeciw 0 delegatów, wstrzymało się  0   delegatów.          
( Uchwała prawomocna)

Uchwała Nr 9/2017 - Wniosek uchwała Nr 10
Aby rachmistrz oddziału poprawiał listy konkursowe wstępne po reklamacjach do 3 dni od ukazania się listy konkursowej wstępnej .                                                                                                                              
Za przyjęciem uchwały głosowało 21 delegatów przeciw 0 delegatów, wstrzymało się  1   delegat.             
( Uchwała prawomocna)

Uchwała Nr 10/2017 - Wniosek uchwała Nr  12
Przedstawić na forum okręgu uwagi dotyczące wypuszczanie gołębi z lotów z tej samej miejscowości przez oddziały okręgu, tz. zachować określony czas puszczania gołębi oddział po oddziale.
                       
Za przyjęciem uchwały głosowało 15 delegatów przeciw 1 delegatów, wstrzymało się  6   delegatów.          
( Uchwała prawomocna)


Uchwały podjęte na zebraniu delegatów 28.02.2016 r.


Uchwała Nr 1/2016 Prawomocna
– Wniosek-Uchwała Nr 1/2016
O udzieleniem absolutorium dla Zarządu oddziału za 2016 r.  
za udzieleniem absolutorium głosowało 23 delegatów, przeciw 1 delegat, wstrzymał się 1 delegat. 
Uchwała Nr 2/2016 Prawomocna – Wniosek-Uchwała Nr 2/2016
W lotach gołębi młodych w miejsce współzawodnictwa z czterdziestki wprowadzić współzawodnictwo 8 z 15 typowanych z całości – tak jak do Mistrzostw Polski 
Za przyjęciem uchwały głosowało 22 delegatów przeciw 0 delegatów, wstrzymało się  2   delegatów.
Uchwała Nr 3/2016 Prawomocna – Wniosek-Uchwała Nr 3/2016
Aby loty ćwiczebne organizować na prośbę członków sekcji, opłaty ponoszą hodowcy uczestniczący w tych lotach. Sekcje mogą się porozumieć co do daty i miejscowości z których będą wypuszczane gołębie.
Za przyjęciem uchwały głosowało 18 delegatów przeciw 0 delegatów, wstrzymało się  5   delegatów.
Uchwała Nr 4/2016 Prawomocna – Wniosek-Uchwała Nr 4/2016
Zmienić ostatni lot ( dublowany) z miejscowości Wolin 5 na Halle. Podyktowane jest to tym, że nasza kabina mogłaby pojechać na lot Holten, a kabina Oddziału Żmigród lub Trzebnicy na lot Halle lub odwrotnie.
Za przyjęciem uchwały głosowało 17 delegatów przeciw 7 delegatów, wstrzymało się  0   delegatów.
Uchwała Nr 5/2016 Prawomocna – Wniosek-Uchwała Nr 6/2016
Aby zysk ze sprzedaży obrączek rodowych przekazać na cele statutowe.
Za przyjęciem uchwały głosowało 22 delegatów przeciw 0 delegatów, wstrzymało się  0   delegatów.
Uchwała Nr 6/2016 Prawomocna – Wniosek-Uchwała Nr 7/2016
Aby zysk za 2015 rok przeznaczyć na cele statutowe.
Za przyjęciem uchwały głosowało 25 delegatów przeciw 0 delegatów, wstrzymało się  0   delegatów.
Uchwała Nr 7/2016 Prawomocna – Wniosek-Uchwała Nr 8/2016
Aby powrócić do rozjazdu kabiny jak w 2014 roku. Jednocześnie o pozostawienie kilku rzędów pionowych w kabinie i przyczepie dla sekcji ostatniej wkładającej gołębie w celu zmniejszenia kosztów.
Za przyjęciem uchwały głosowało 20 delegatów przeciw 0 delegatów, wstrzymało się  2   delegatów.
Uchwała Nr 8/2016 Prawomocna – Wniosek-Uchwała Nr 9/2016
Aby do Mistrzostw Polski gołębi młodych zaliczyć wyniki z 4 ostatnich lotów.
Za przyjęciem uchwały głosowało 20 delegatów przeciw 1 delegat, wstrzymał się  1   delegatów.
Uchwała Nr 9/2016 Prawomocna – Wniosek-Uchwała Nr 10/2016
Aby zmienić loty gołębi dorosłych w 2017 roku na kierunek północno – zachodni.
Za przyjęciem uchwały głosowało 14 delegatów przeciw 6 delegatów, wstrzymało się  4   delegatów.
Uchwała Nr 10/2016 Prawomocna – Wniosek-Uchwała Nr 11/2016
Aby zmienić loty gołębi młodych w 2017 roku na kierunek północno – zachodni.
Za przyjęciem uchwały głosowało 17 delegatów przeciw 4 delegatów, wstrzymało się  3   delegatów.
Uchwała Nr 11/2016 Prawomocna – Wniosek-Uchwała Nr 12/2016
Aby anulować uchwałę Nr 9/2015 dotyczącą monitoringu kabiny i przyczepy z powodu wysokich kosztów jej realizacji.
Za przyjęciem uchwały głosowało 17 delegatów przeciw 1 delegatów, wstrzymało się  6   delegatów.
Uchwała Nr 12/2016 Prawomocna – Wniosek-Uchwała Nr 15/2016
Aby wybrać odpowiedzialnego hodowcę za wypuszczanie gołębi z lotów w związku z rezygnacją z funkcji v-ce Prezesa ds. lotowych.
Za przyjęciem uchwały głosowało 23 delegatów przeciw 0 delegatów, wstrzymało się  0   delegatów.
Uchwała Nr 13/2016 Prawomocna – Wniosek-Uchwała Nr 19/2016
Aby loty gołębi młodych w 2017 roku odbywały się każdy z innej miejscowości.
Za przyjęciem uchwały głosowało 18 delegatów przeciw 0 delegatów, wstrzymało się  4   delegatów.
Uchwała Nr 14/2016 Prawomocna – Wniosek-Uchwała Nr 21/2016
Aby wprowadzić 2 nowe rywalizacje na loty gołębi dorosłych.
 - z lotów od 100 do 500 km
 - z lotów od 500 do 800 km
Za przyjęciem uchwały głosowało 22 delegatów przeciw 0 delegatów, wstrzymało się  1   delegat.   
Uchwała Nr 15/2016 Prawomocna – Wniosek-Uchwała Nr 23/2016
Zobowiązać zarząd Oddziału aby od roku 2017 wszyscy hodowcy oddziału mieli zachowany kilometraż z lotów.
Za przyjęciem uchwały głosowało 22 delegatów przeciw 0 delegatów, wstrzymało się  0   delegatów.


Uchwały podjęte na zebraniu delegatów 22.02.2015 r.

Uchwała nr 1 Prawomocna
- Wniosek uchwała Nr 1/2015
Aby udzielić absolutorium dla Zarządu oddziału Brzeg Dolny.
Za udzieleniem absolutorium głosowało 28, delegatów przeciw 0, delegatów,
wstrzymało się  2 delegatów.
Uchwała nr 2 prawomocna - Wniosek uchwała Nr 2/2015
Aby zysk za rok 2014 przekazać na cele statutowe.
Za przyjęciem uchwały głosowało 30, delegatów przeciw 0, delegatów,
wstrzymało się  0  delegatów.
Uchwała nr 3 prawomocna - Wniosek uchwała Nr 3/2015
Aby loty gołębi dorosłych do 400 km, w sezonie lotowym 2016 odbywały się z Polski.
Za przyjęciem uchwały głosowało 13, delegatów przeciw 12, delegatów,
wstrzymało się  5 delegatów.
Uchwała nr 4 prawomocna - Wniosek uchwała Nr 4/2015
Aby loty gołębi młodych w 2016 roku odbyły się z kierunku północnego z Polski.
Za przyjęciem uchwały głosowało 22, delegatów przeciw 1, delegatów,
wstrzymało się  7 delegatów.
Uchwała nr 5 prawomocna - Wniosek uchwała Nr 5/2015
Aby gołębie były mieszane w kabinie jak również w przyczepie, rzędami z góry na dół.
To jest rząd Wołów, nast. rząd Rościsławice, nast. rząd Brzeg dolny, nast. Lubiąż.
Za przyjęciem uchwały głosowało 25, delegatów przeciw 2, delegatów,
wstrzymało się  3 delegatów.
Uchwała nr 6 prawomocna - Wniosek uchwała Nr 6/2015
Zmiana serii do mistrzostw oddziału z całości i z "50-tki". Tj. „ Loty do 400 - seria 7 gołębi.
Loty średnie 400-600km seria 6 gołębi, Loty długie powyżej 700km - 5 gołębi”.
Za przyjęciem uchwały głosowało 15, delegatów przeciw 8, delegatów,
wstrzymało się  7 delegatów.
Uchwała nr 7 prawomocna - Wniosek uchwała Nr 8/2015
Wymiana zbiorników na wodę w samochodzie i przyczepie na kwasoodporne i zamontowanie
pompki, w celu ułatwienia pojenia gołębi i utrzymania czystości wody.
Za przyjęciem uchwały głosowało 30, delegatów przeciw 0, delegatów,
wstrzymało się  0  delegatów.
Uchwała nr 8 prawomocna - Wniosek uchwała Nr  9/2015
Montaż monitoringu oraz systemu GPS w kabinie oraz przyczepie.
Za przyjęciem uchwały głosowało 26, delegatów przeciw 0, delegatów,
wstrzymało się  4 delegatów.
Uchwała nr 9 prawomocna - Wniosek uchwała Nr 11/2015
Aby znieść opłaty za podloty gołębi młodych
Za przyjęciem uchwały głosowało 14, delegatów przeciw 4, delegatów,
wstrzymało się  9  delegatów.
Uchwała nr 10 prawomocna - Wniosek uchwała Nr 12/2015
Aby loty gołębi młodych w kat.A do mistrzostw Regionu i Polski
rozpoczynały się jako pierwsze cztery loty.
Lot piąty będzie zaliczał się do Oddziału i Okręgu oraz jako loty nagrodowy.
Za przyjęciem uchwały głosowało 14, delegatów przeciw 6, delegatów,
wstrzymało się 10  delegatów.
Uchwała nr 11 prawomocna - Wniosek uchwała Nr 13/2015
Zobowiązać Zarządu Oddziału Brzeg Dolny do ogłoszenia przetargu na rachmistrza.
Za przyjęciem uchwały głosowało 21, delegatów przeciw 1, delegatów,
wstrzymało się  7 delegatów.
Uchwała nr 12 prawomocna - Wniosek uchwała Nr 15/2015
Zakodować listy konkursowe Oddziału na stronie internetowej Oddziału Brzeg Dolny
z pokazaniem obrączek rodowych gołębi dorosłych i młodych oraz zmianę kodów trzy razy w sezonie.
Za przyjęciem uchwały głosowało 16, delegatów przeciw 4, delegatów,
wstrzymało się  5 delegatów.

Uchwały podjęte na zebraniu delegatów 15.02.2014 r.

Uchwała Nr 1  prawomocna  (wniosek Nr 1/2014)
Aby udzielić  absolutorium dla Zarządu Oddziału.
Za udzieleniem absolutorium głosowało 25 delegatów, przeciw 0 delegatów,
wstrzymał się 1 delegat.

Uchwała Nr 2 prawomocna (wniosek nr 2/2014)
Aby zysk oddziału za 2013 roku przeznaczyć na cele statutowe.
Za przyjęciem uchwały głosowało 26 delegatów przeciw 0 delegatów,
wstrzymało się  0   delegatów.

Uchwała Nr 3 prawomocna (wniosek nr 3/2014)
Aby zakończenie sezonu wraz z wręczeniem nagród odbyło się z osobami towarzyszącymi i część wydatków pokryć z kasy oddziału.
Za przyjęciem uchwały głosowało 24 delegatów przeciw 0 delegatów,
wstrzymało się  2   delegatów.

Uchwała Nr 4 prawomocna (wniosek nr 4/2014)
Aby współzawodnictwo gołębi rocznych w oddziale odbywało się na zasadach takich samych jak mistrzostwo okręgu tj. 4 gołębie po 5 konkursów i anulowanie uchwały Nr 6 (wniosek nr 9/2011)
Za przyjęciem głosowało 20 delegatów, przeciw 2 delegatów, wstrzymało się 4 delegatów.
Uchwała Nr 5 prawomocna (wniosek nr 5/2014)
Aby przeznaczyć kwotę do 5 tysięcy złotych na remont świetlicy oddziałowej w celu wykonania pomieszczenia WC i socjalnego.
Za przyjęciem uchwały głosowało 24 delegatów przeciw 0 delegatów,
wstrzymało się  2   delegatów.

Uchwała Nr 6 prawomocna (wniosek nr 9/2014)
Aby zmniejszyć ilość dyplomów do 3 pierwszych z każdego lotu.
Za przyjęciem uchwały głosowało 22 delegatów przeciw 1 delegatów,
wstrzymało się  3   delegatów.


Uchwały podjęte na zebraniu delegatów 23.02.2013 r.

Uchwała Nr 1  prawomocna  (wniosek Nr 1/2013)
Aby udzielić  absolutorium dla Zarządu Oddziału.
Za udzieleniem absolutorium głosowało 28 delegatów, przeciw 0 delegatów,
wstrzymał się 1 delegat.

Uchwała Nr 2 prawomocna (wniosek nr 2/2013)
Aby podloty gołębi młodych od 2013 roku odbywały się z miejscowości Chojnów  i Bolesławiec.
Za przyjęciem uchwały głosowało 20 delegatów przeciw 2 delegatów,
wstrzymało się  7   delegatów.

Uchwała Nr 3 prawomocna (wniosek nr 3/2013)
Aby zakupić kserokopiarkę do czynności związkowych i wykonywania dokumentacji Oddziału
Za przyjęciem uchwały głosowało 24 delegatów przeciw 0 delegatów,
wstrzymało się  5   delegatów.

Uchwała Nr 4 prawomocna (wniosek nr 4/2013)
Aby zakupić 70 koszy transportowych i 20 zapasowych rusztów do koszy. 
Za przyjęciem głosowało 29 delegatów, przeciw 0 delegatów,
wstrzymało się 0 delegatów.
Uchwała Nr 5 prawomocna (wniosek nr 5/2013)
Aby anulować uchwałę nr 7/2010 dotyczacą przekazywania projektu budżetu dla zarządów sekcji przed zebraniami w styczniu.
Za przyjęciem uchwały głosowało 26 delegatów przeciw 2 delegatów,
wstrzymał się  1   delegat.
Uchwała Nr 6 prawomocna (wniosek nr 6/2013)
Aby zysk oddziału za 2012 roku przeznaczyć na cele statutowe.
Za przyjęciem uchwały głosowało 29 delegatów przeciw 0 delegatów,
wstrzymało się  0   delegatów.

Uchwała Nr 7 prawomocna
(wniosek nr 9/2013)

Aby obrączki rodowe w ilości 375 sztuk, które pozostały z 2012 roku sprzedać po cenie zakupu, lub w przypadku braku chętnych komisyjnie zniszczyć.
Za przyjęciem uchwały głosowało 29 delegatów przeciw 0 delegatów,
wstrzymało się  0   delegatów.

Uchwała Nr 8 prawomocna (wniosek nr 10/2013)
Aby z lotów gołębi drukować dyplomy dla pierwszych 10 gołębi.
Za przyjęciem uchwały głosowało 28 delegatów przeciw 0 delegatów,
wstrzymał się  1   delegat.

Uchwała Nr 9 prawomocna (wniosek nr 12/2013)
Aby wykonać remont części dachu świetlicy oddziałowej. Koszt materiałów pokrywa Oddział, robocizna sekcji Brzeg Dolny.
Za przyjęciem uchwały głosowało 28 delegatów przeciw 0 delegatów,
wstrzymał się  1   delegat.

Uchwała Nr 10 prawomocna (wniosek nr 13/2013)
Aby film z wypuszczenia gołębi z lotu ukazał się na stronie internetowej do następnego lotu
Za przyjęciem uchwały głosowało 28 delegatów przeciw 0 delegatów,
wstrzymał się  1   delegat. 

Uchwały podjęte na zebraniu delegatów 11.02.2012 r.

uchwała Nr 1 - prawomocna (wniosek Nr 1a/2012)
Aby udzielić absolutorium dla Zarządu oddziału.  
Za udzieleniem absolutorium głosowało 30 delegatów, przeciw 0 delegatów, wstrzymało się 1 delegat. 

uchwała Nr 2 - prawomocna (Wniosek Nr 2/2012)
Aby zysk oddziału w 2012 roku przeznaczyć na cele statutowe
Za przyjęciem uchwały głosowało 31 delegatów przeciw 0 delegatów, wstrzymało się  0   delegatów.

uchwała Nr 3 - prawomocna (Wniosek Nr 3/2012)
O wprowadzenie wpisowego w wysokości 100 złotych od każdego nowo wstępującego członka do oddziału Brzeg Dolny. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 29 delegatów, przeciw 1 delegat, wstrzymał się 1  delegat.
uchwała Nr 4 - prawomocna (Wniosek Nr 4/2012)
Aby anulować uchwałę Nr 3/2008( wpłata po 100 zł przez 2 lata na zakup kabiny) i Nr 2/2007( związaną z zakupem kabiny).
Za przyjęciem uchwały głosowało 30 delegatów przeciw 0 delegatów, wstrzymał się 1  delegat.

uchwała Nr 5 - prawomocna (Wniosek Nr 6/2012)
Aby wprowadzić w rywalizacji gołębi młodych ligę serii gołębi z "40".
Za przyjęciem uchwały głosowało 12 delegatów przeciw 0 delegatów, wstrzymało się 19  delegatów.

uchwała Nr 6 - prawomocna (Wniosek Nr 7/2012)
Aby dwa pierwsze loty gołębi młodych odbywały się w sobotę , a nie w niedzielę.
Za przyjęciem uchwały głosowało 23 delegatów przeciw 4 delegatów, wstrzymało się 4  delegatów.
uchwała Nr 7 - prawomocna (Wniosek Nr 10/2012)
Zakupić pokrowiec na sztandar w celu ochrony przed kurzem i zniszczeniem.
Za przyjęciem uchwały głosowało 22 delegatów, przeciw 8 delegatów, wstrzymało się 1  delegat.

uchwała Nr 8 - prawomocna (Wniosek Nr 12/2012)
Aby zakupić aparat cyfrowy z możliwością nagrywania filmów ze startu gołębi z lotów.
Za przyjęciem uchwały głosowało 20 delegatów przeciw 3 delegatów, wstrzymało się 4  delegatów.


Uchwały podjęte na zebraniu delegatów 26.02.2011 r.
uchwała Nr 1 - prawomocna (wniosek Nr 1/2011) 
 Aby udzielić absolutorium dla zarządu oddziału. Za przyjęciem uchwały głosowało 33 delegatów przeciw 0 delegatów, wstrzymało się  0   delegatów.
uchwała Nr 2 - prawomocna (wniosek Nr 2/2011)
Aby zysk oddziału w 2011 roku przeznaczyć na cele statutowe. Za przyjęciem uchwały głosowało 32 delegatów przeciw 0 delegatów, wstrzymało się  0   delegatów. 
uchwała Nr 3 - prawomocna (wniosek Nr 3/2011)
Przyznać dla członków zarządu „ zwrot poniesionych kosztów za połączenia telefoniczne związane z organizacją lotów i działalnością oddziału” zamiast dotychczas ryczałtu telefonicznego. Za przyjęciem uchwały głosowało 31 delegatów przeciw 0 delegatów, wstrzymało się  0   delegatów.
uchwała Nr 4 - prawomocna (wniosek Nr 4/2011)
Aby naliczać serię gołębi 5/5 do obliczania  wyników z każdego lotu w rywalizacji oddziału . Za przyjęciem uchwały głosowało 19 delegatów przeciw 7 delegatów, wstrzymało się  5   delegatów.
uchwała Nr 5 - prawomocna (wniosek Nr 7/2011)
Aby przekazać kopię protokołu z walnego zebrania delegatów oddziału dla sekcji.  Za przyjęciem uchwały głosowało 30 delegatów przeciw 0 delegatów, wstrzymało się  1   delegatów.
uchwała Nr 6 - prawomocna (wniosek Nr 9/2011)
Wprowadzić do rywalizacji w oddziale mistrzostwo gołębi rocznych na zasadach 5 gołębi z z 6 konkursami i najlepszym konficjentem w lotach do
600 km. Za przyjęciem uchwały głosowało 17 delegatów przeciw 0 delegatów, wstrzymało się 13  delegatów.
uchwała Nr 7 - prawomocna (wniosek Nr 8 /2011) 
Dokonać przed sezonem lotowym szczegółowego przeglądu zestawu do przewozu gołębi na loty pod względem sprawności technicznej. odpowiedzialny kol. A. Smoliński.
Za przyjęciem uchwały głosowało 9 delegatów przeciw 4 delegatów, wstrzymało się 12  delegatów.

 

Wniosek uchwała Nr  11/2011
Aby loty narodowe nie były w planie lotów oddziału. 

Wnioskodawca  - Zdzisław Szumilas
Za przyjęciem uchwały głosowało 5 delegatów przeciw 18 delegatów, wstrzymało się  8  delegatów.
 ( Wniosek – Uchwała nie została przyjęta )

 
 

Uchwały podjęte na zebraniu delegatów 27.02.2010 r.

uchwała - prawomocna (wniosek Nr 1/2010)
Aby zysk oddziału  przeznaczyć na cele statutowe. Za przyjęciem uchwały głosowało 30 delegatów przeciw 0 delegatów,  wstrzymało się  0 delegatów.                                                                   
uchwała - prawomocna (wniosek Nr 2/2010)
Aby przyznać ryczałt telefoniczny dla członków zarządu oddziału i dla osób odpowiedzialnych za organizację lotów i wypuszczanie gołębi.  Za przyjęciem uchwały głosowało 29 delegatów przeciw 0 delegatów, wstrzymało się  1   delegatów.
uchwała - prawomocna (wniosek Nr 3/2010)
Aby udzielić absolutorium dla zarządu oddziału. Za przyjęciem uchwały głosowało 23 delegatów przeciw 0 delegatów, wstrzymało się  7   delegatów.
uchwała - prawomocna (wniosek Nr 7/2010)
Aby projekt preliminarza budżetowego na bieżący rok był przekazany zarządom sekcji przed  zebraniem sekcji w miesiącu styczniu. Za przyjęciem uchwały głosowało 28 delegatów przeciw 0 delegatów, wstrzymało się  2 delegatów.                                                      
uchwała - prawomocna (wniosek Nr 10/2010)
Aby środki na przyłącze kanalizacji w świetlicy oddziałowej przeznaczyć na zakup akcesoria do WC ( pomieszczenia socjalnego)z powodu nieodpłatnego wykonania przyłącza przez gminę Brzeg Dolny.
Za przyjęciem uchwały głosowało 30 delegatów przeciw 0 delegatów, wstrzymało się  0   delegatów.                                                             
uchwała - prawomocna (wniosek Nr 11/2010)

 Aby o wypuszczeniu gołębi z lotu decydował v-ce prezes ds. lotowych kol. Stefan Szpura. Za przyjęciem uchwały głosowało 20 delegatów przeciw 1 delegatów, wstrzymało się  2   delegatów.
Uchwała Nr 3/2009– prawomocna
Aby loty powyżej 500 km odbywały się w soboty, a koszowanie w czwarki z uwagi na przepisy weterynaryjne i wytyczne powiatowego lekarza weterynarii. Za przyjęciem uchwały głosowało 32 delegatów przeciw 0 delegatów, wstrzymało się 0 delegatów.
Uchwała Nr 5/2007– prawomocna
Aby wprowadzić do rywalizacji w oddziale oprócz istniejących tzw. Ligę z całości spisu. Za przyjęciem uchwały głosowało 25 delegatów przeciw 0 delegatów, wstrzymało się 5 delegatów.
Uchwała Nr 8/2007– prawomocna.
Aby kierowca-konwojent mógł wypuścić gołębie tylko na polecenie osoby decydującej. W przypadku nie zastosowania się do powyższego kosztami lotu obciążyć kierowcę-konwojęta. Za przyjęciem uchwały głosowało 27 delegatów przeciw 0 delegatów, wstrzymało się 5 delegatów.
Uchwała Nr 10/2009– prawomocna
Dotyczy naliczania wyników z lotu – tj. seria 5 gołębi z każdego lotu. Za przyjęciem uchwały głosowało 27 delegatów przeciw 2 delegatów, wstrzymało się 3 delegatów.
Uchwała Nr 11/2009– prawomocna
Aby załadunek gołębi na loty w poszczególnych sekcjach odbywał się na dwie strony kabiny tz. Mieszać kosze z gołębiami róznych sekcji. Za przyjęciem uchwały głosowało 25 delegatów przeciw 3 delegatów, wstrzymało się 2 delegatów.
Uchwała Nr 12/2009– prawomocna
Aby obligatoryjne po pierwszym locie, przeprowadzić kontrolę przylotu gołębi u 5 najlepszych hodowców przez okres 5 następnych lotów. Za przyjęciem uchwały głosowało 11 delegatów przeciw 6 delegatów, wstrzymało się 14 delegatów.
Uchwała Nr 13/2009– prawomocna
Aby rywalizacja i wyniki gołębi w oddziale były naliczane tylko z list oddziałowych, z uwagi na brak limitu w niektórych sekcjach do stosowania list sekcyjnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 29 delegatów przeciw 0 delegatów, wstrzymało się 2 delegatów.
Uchwała Nr 14/2009– prawomocna
Aby dofinansować świetlicę oddziałową kwotą 10,00 złotych od hodowcy. Za przyjęciem uchwały głosowało 19 delegatów przeciw 1 delegatów, wstrzymało się 8 delegatów.
Uchwała Nr 15/2009– prawomocna
Zakupić 100 zapasowych koszy transportowych do kabiny. Za przyjęciem uchwały głosowało 30 delegatów przeciw 0 delegatów, wstrzymało się 0 delegatów.              
Uchwała Nr 16/2009– prawomocna
Wniosek o organizację wystawy okręgowej w 2010 roku z poświęceniem sztandaru Oddziału Brzeg Dolny. Za przyjęciem uchwały głosowało 27 delegatów przeciw 0 delegatów, wstrzymało się 0 delegatów.


1.  Uchwała Nr 2/2007

Hodowcy którzy chcą przejść do innego Oddziału lub będą zwolnieni z lotowania powinni wnieść opłatę na spłatę pożyczki zaciągniętej na zakup kabiny. Uchwała prawomocna.
2. Uchwała Nr 3/2007
Aby zgłaszać pierwszego gołębia z lotów dalekich ( 800 km ) dotyczy to każdego hodowcy. Uchwała prawomocna.
3. Uchwała Nr 4/2007
Ukarać hodowcę lub członków komisji lotowej, jeżeli zostanie włożony lub przyjęty na lot gołąb nie będący na spisie danego hodowcy bez zgody Zarządu Oddziału. Członek komisji zostanie wykluczony z lotów. W razie możliwości zarząd wyrazi zgodę i wskaże kosze do których będzie można włożyć gołębie z poza spisu. Uchwała prawomocna.
4. Uchwała Nr 6/2007

Sekcja Wińsko wnioskuje o podjęcie uchwały w sprawie naliczania współzawodnictwa w lotach gołębi dorosłych do oddziału w kategorii z całości naliczać wyniki z pierwszych 50 gołębi na spisie z lotu krótkiego 5 gołębi, średniego 4 gołębie, długiego 3 gołębie. Loty gołębi młodych 7 gołębi z całości. Uchwała prawomocna.
5. Uchwała Nr 7/2007
Aby uchwalony kierunek lotów na walnym zebraniu delegatów 17.02.2007 roku obowišzywał przez 4 lata. Uchwała prawomocna.
6. Uchwała Nr 8/2007
Jeżeli będzie podwyższona o 10 groszy obrączka rodowa przez walne zebranie okręgu to ta podwyżka
obowiązywać będzie w Oddziale. Uchwała prawomocna.
7. Uchwała Nr 1/2008
Zysk za 2007 rok przeznaczony zostanie na cele statutowe.Uchwała prawomocna 
8. Uchwała Nr 2/2008
Zobowiązać każdego lotującego członka do wpłacenia 120 złotych w celu zakupienia kabiny.
Uchwała prawomocna
9. Uchwała Nr 3/2008
Każdy nowo wstępujący członek z innego oddziału wpłaca po 100 złotych przez 2 lata na rzecz zakupu kabiny.Uchwała prawomocna
10. Uchwała Nr 4/2008

Udzieleno absolutorium dla Zarządu Oddziału Brzeg Dolny.

Uchwała prawomocna                                                                                                          

 
  Dzisiaj stronę odwiedziło już 255 odwiedzający (1476 wejścia) tutaj!  
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=