.
  Rozdzielnik obrączek
 

Oddział Brzeg Dolny 2019 rok
Sekcja Nr 1 Brzeg Dolny
od Nr  2501 do Nr 5500
DERBY od Nr 1118001 do Nr 1119600

DERBY od Nr 1118001 do Nr 1119600
Sekcja Nr 2 Wołów
od Nr 1 do Nr 2500
DERBY od Nr 1120301 do Nr 1121000
DERBY od Nr 1122951 do Nr 1122960

Sekcja Nr 3 Rościsławice
od Nr 5501 do Nr 8000
DERBY od Nr 1119601 do Nr 1120300

DERBY od Nr 1119601 do Nr 1120300
Sekcja Nr 4 Juszczyn
od Nr 8001 do Nr 10000
DERBY od Nr 1121001 do Nr 1121950

DERBY od Nr 1121001 do Nr 1122950

Oddział Brzeg Dolny 2018 rok
Sekcja Nr 1 Brzeg Dolny
od Nr 7001 do Nr 11500
Sekcja Nr 2 Wołów
od Nr 4001 do Nr 7000
Sekcja Nr 3 Rościsławice
od Nr 0001 do Nr 4000
sekcja Nr 4 Juszczyn
od Nr 11501 do Nr 14000

Oddział Brzeg Dolny 2017 rok

Sekcja Nr 1  Brzeg Dolny
od Nr 10001 do nr 13500
Sekcja 
Nr
2  Wołów 
od Nr 6501 do Nr 10000
Sekcja Nr 3 Lubiąż
od Nr 0001 do Nr 2000
Sekcja  Nr
4 Rościsławice
 od Nr 2001 do Nr 6500  Oddział Brzeg Dolny 2016 rok

Sekcja Nr 1  Brzeg Dolny
od Nr 0001 do nr 4000
Sekcja 
Nr
2  Wołów 
od Nr 4501 do Nr 7500
Sekcja Nr 3 Lubiąż
od Nr 7501 do Nr 9300
od Nr 12801 do Nr 13000

Sekcja  Nr
4 Rościsławice
 od Nr 4001 do Nr 4100  
 od Nr 9301 do Nr 12400Oddział Brzeg Dolny 2015 rok

Sekcja  Nr 2  Wołów 
od Nr 1 do Nr 3000
od Nr 8801 do Nr 9000
Sekcja  Nr
4 Rościsławice
 od Nr 5001 do Nr 8200
   od Nr 8401 do Nr 8600
 od Nr 9001 do Nr 9100    od Nr 9301 do Nr 9330
 od Nr 9901 do Nr 10000  od Nr 12241 do Nr 12500 od Nr 5001 do Nr 8200
 od Nr 5001 do Nr 8200
Sekcja Nr
1  Brzeg Dolny
od Nr 10001 do nr 12240
   od Nr 9101 do nr 9900
od Nr 8601 do nr 8800    od Nr 10001 do nr 12240
Sekcja Nr
3 Lubiąż
od Nr 3001 do Nr 4660
od Nr 8201 do Nr 8400

Oddział Brzeg Dolny 2014 rok

Sekcja  Nr
4 Rościsławice
 od Nr 1 do Nr 4000
Sekcja Nr
1  Brzeg Dolny
od Nr 4001 do nr 8000
Sekcja Nr
3 Lubiąż
od Nr 8001 do Nr 10000
Sekcja  Nr
2  Wołów 
od Nr 10001 do Nr 13000

Oddział Brzeg Dolny 2013 rok

Sekcja  Nr 1  Brzeg Dolny
 od Nr 1 do Nr 3500

Sekcja Nr 2  Wołów 
od Nr 3501 do nr 7000

Sekcja Nr 4 Rościsławice
od Nr 7001 do Nr 11000    

Sekcja  Nr 3 Lubiąż
od Nr 11001 do Nr 13000


Oddział Brzeg Dolny 2012 rok
Sekcja  Nr 3 Lubiąż
od Nr 1 do Nr 1000
od Nr 6001 do Nr 7000
 
Sekcja Nr 4 Rościsławice
od Nr 1001 do Nr 6000     
Sekcja Nr 2  Wołów 
od Nr 7001 do nr 11000
 
Sekcja  Nr 1  Brzeg Dolny
 od Nr 11001 do Nr 15000


Oddział Brzeg Dolny 2011 rok

Sekcja Nr 2  Wołów
obrączki rodowe - zwykłe :
od Nr 1 do Nr 2100
obrączki rodowe - olimpijskie :
   od Nr 487314 do Nr 488313  
Sekcja Nr 3 Wińsko ( była )
obrączki rodowe - zwykłe :
 od Nr 2101 do Nr 4700    
obrączki rodowe - olimpijskie :
   od Nr 486414 do Nr 486913 

Sekcja Nr 4 Rościsławice
obrączki rodowe - zwykłe :
 od Nr 4701 do nr 7200
obrączki rodowe - olimpijskie :
   od Nr 486914 do Nr 487313 

Sekcja  Nr 1  Brzeg Dolny
obrączki rodowe - zwykłe :
od Nr 7201 do Nr 9050
od Nr 9051 do Nr 10000
obrączki rodowe - olimpijskie :
    od Nr 488314 do Nr 489913 
 
  Dzisiaj stronę odwiedziło już 119 odwiedzający (527 wejścia) tutaj!  
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=