.
  PLAN ZEBRANIA
 
Porządek obrad walnego zebrania Oddziału Brzeg Dolny.

1.    Otwarcie Oddziałowego Walnego Zjazdu Delegatów.
2.    Przywitanie przybyłych gości i przedstawicieli Zarządu Okręgu.
3.    Wybór przewodniczącego zebrania.
4.    Wybór komisji mandatowej ( 3 osoby)
5.    Powołanie  protokolantów. ( 2 osoby)
6.    Powołanie 3 – 5 osobowej Komisji Uchwał i Wniosków.
7.    Sprawdzenie obecności i stwierdzenie ważności zebrania.
8.    Sprawozdanie władz Zarządu Oddziału :
a/ Sekretarz
b/ Wiceprezes d/s gospodarczych
c/ Wiceprezes d/s finansowych
d/ Wiceprezes d/s lotowych 
e  / Prezes Zarządu
  9.    Sprawozdanie Przewodniczącego Oddziałowej Komisji Dyscyplinarnej / pisemne /
10.    Sprawozdanie Przewodniczącego Oddziałowej Komisji Rewizyjnej / pisemne /
11.    Dyskusja nad sprawozdaniami.
12.    Postawienie wniosku przez OKR o udzielenie absolutorium dla Zarządu Oddziału za 2016 r.
16. Przerwa 10 minut
17. Przedstawienie projektów uchwał przez Komisję Uchwał i Wniosków
18. Podjęcie uchwał  poprzez głosowanie / każda Uchwała oddzielnie głosowana/
19. Przedstawienie projektu preliminarza budżetowego na 2017 rok.
20. Uchwalenie  preliminarza budżetowego na 2017 rok poprzez głosowanie.
21. Wolne wnioski.
22. Zakończenie zebrania.
 
  Dzisiaj stronę odwiedziło już 22 odwiedzający (95 wejścia) tutaj!  
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=