.
  PLAN ZEBRANIA
 
Porządek obrad walnego zebrania delegatów Oddziału Brzeg Dolny.
                   25.02.2018.  godz.11.00 Brzeg Dolny ul. Targowa 1


1.    Otwarcie Oddziałowego Walnego Zjazdu Delegatów.
2.    Przywitanie przybyłych gości i przedstawicieli Zarządu Okręgu.
3.    Wybór przewodniczącego zebrania.
4.    Wybór komisji mandatowej ( 3 osoby)
5.    Powołanie  protokolantów. ( 2 osoby)
6.    Powołanie 3 – 5 osobowej Komisji Uchwał i Wniosków.
7.    Sprawdzenie obecności i stwierdzenie ważności zebrania.
8.    Sprawozdanie władz Zarządu Oddziału :
a/ Sekretarz
b/ Wiceprezes d/s gospodarczych
c/ Wiceprezes d/s finansowych
d/ Wiceprezes d/s lotowych 
e  / Prezes Zarządu
  9.    Sprawozdanie Przewodniczącego Oddziałowej Komisji Dyscyplinarnej / pisemne /
10.    Sprawozdanie Przewodniczącego Oddziałowej Komisji Rewizyjnej / pisemne /
11.    Dyskusja nad sprawozdaniami.
12.    Postawienie wniosku przez OKR o udzielenie absolutorium dla Zarządu Oddziału za 2017 r.
13. Przerwa 10 minut
14. Przedstawienie projektów uchwał przez Komisję Uchwał i Wniosków
15. Podjęcie uchwał  poprzez głosowanie / każda Uchwała oddzielnie głosowana/
16. Przedstawienie projektu preliminarza budżetowego na 2018 rok.
17. Uchwalenie  preliminarza budżetowego na 2018 rok poprzez głosowanie.
18. Wolne wnioski.
19. Zakończenie zebrania.
 
  Dzisiaj stronę odwiedziło już 3 odwiedzający (9 wejścia) tutaj!  
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=